Пътеводител за разделно събиране на отпадъците от домакинствата

Тук ще намерите информация за видовете отпадъци и начина, по който те се изхвърлят или събират, както и къде бихте могли да ги предадете на вторични суровини.

На картата е посочено местоположението на различните видове контейнери за разделно събиране на отпадъци, на общинските площадки за вторични суровини. Качени са и графиците за събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци по райони.

Целта на е да насочи, улесни и подкрепи максимално усилията на всички, загрижени за благоденствието на своята улица, своя квартал, своя град, своята планета.

Споделете информацията с вашите съседи или колеги. Поставете информационен плакат в асансьора или входа на вашия блок или офис. Свалете оттук