За проекта
Сайтът съдържа пълна и актуална информация за видовете отпадъци от домакинствата и за това как и къде те да се изхвърлят, предават и събират по щадящ околната среда начин, който позволява да бъдат превърнати в суровина.

Целта на този пътеводител е да насочи, улесни и подкрепи максимално усилията на всички, загрижени за добруването на своята улица, своя квартал, своя град, своята планета.

Интернет страницата http://waste.sofia.bg е разработена с помощта на сдружение CSR Bulgaria,  Център за научни изследвания и проектиране – УАСГ,  дирекция „Управление на отпадъците“ и Столичен инспекторат.

Проектът се реализира с подкрепата на верига супермаркети Лидл България. Компанията акцентира върху сортирането и оползотворяването на всички отпадъци, които подлежат на рециклиране.