СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ БИООТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ЧАСТНИ ДВОРОВЕ И ГРАДИНИ

В районите „Връбница“ и „Кремиковци“ има обособени места, където гражданите да могат да си изхвърлят зелените отпадъци, образувани от частни дворове и градини – листа, треви, клони, храсти, стебла от растения и др. Местата със зелените отпадъци се почистват и събраните отпадъци се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в м. Хан Богров. От тях чрез преработка се получава компост. Този компост се използва за торене на градини, междублокови пространства и др. тревни площи.

На тези места се оставят единствено зелени отпадъци и не се смесват с други потоци отпадъци, например строителни, едрогабаритни, битови, отпадъци от опаковки, почва, пръст, камъни и др.

Ограждения има на следните адреси:
-р-н „Връбница“ – с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ след бензиностанция Петрол Ойл – в дясно покрай река Църна бара
– р-н „Кремиковци“ – с. Яна, ул. „Св. Ана“, кв. Челопечене, ул. „Гилица“;

В останалите райони на Столична община, където няма ясно обособени места, зелени отпадъци се оставят ДО контейнерите за битови отпадъци, опаковани в чували или завързани на сноп, ако са клони. От тези места се събират със специализирана техника и се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в м. Хан Богров.