Старите, непотребни автомобилни гуми се приемат в най-близкия гуми-център или автосервиз, както и в центровете за вторични суровини .

Повече информация – тук