Автомобилните акумулатори са изключително опасен отпадък заради големите количества живак, кадмий, олово, никел, цинк, литий и други, които съдържат. Непотребните акумулатори се предават в най-близкия автосервиз или в центровете за вторични суровини .