Опасни отпадъци от домакинствата, като лекарства, живакосъдържащи уреди, домакински препарати, лакове и бояджийски материали, както и всички видове опаковки с някой от следните знаци подлежат на БЕЗПЛАТНО събиране по заявка на тел. 070011750 на цената на един градски разговор.

Графикът за събиране на опасни отпадъци можете да намерите тук