Не изхвърляйте в сивите контейнери отработени машинни и моторни масла. Те са изключително замърсяващи, както и леснозапалими. Предайте ги в най-близкия сервиз или в центровете за вторични суровини .

Повече информация можете да намерите тук.