За момента хранителни отпадъци може да се изхвърлят в сивите метални контейнери за смесен битов отпадък.

Въпреки това, при желание и ако сте собственик на индивидуални сгради или управител на регистрирана сграда в режим на етажна собственост, може да бъдете включени в системата за разделно събиране на хранителните отпадъци на Столична община, след като подадете заявление към районното кметство.

Необходимо е да подадете заявление в свободен текст, прието след решение на Управителния съвет на етажната собственост, съдържащо информация за очакваното количество хранителни биоотпадъци за ден, до кмета на района по местонахождение на имота. Ако сте платили пълната такса смет, услугата по извозване на вашите хранителни отпадъци е безплатна.