Разделно събраните хартия, метал, стъкло и пластмаса се изхвърлят само в цветните контейнери  за разделно събиране около вас. Единствено в случаите, когато във вашия квартал няма цветни контейнери за разделно събиране на хартия, метал, стъкло и пластмаса, е допустимо да слагате тези материали в сивите метални контейнери, заедно с общия битов отпадък.