Старите и непотребни дрехи можете да оставите в контейнерите на БЧК , чието местоположение ще намерите на картата. След обработка, годните за употреба дрехи ще бъдат отделени като кризисен резерв и ще отидат при хора в нужда. Негодните ще бъдат преработени и използвани като суровина за други продукти.

Повече информация тук