Столична община има сключени договори с две фирми за изграждане и обслужване на системата за разделно събиране на облекла и текстилни материали с основни генератори домакинствата: „Тексайд България“ ООД  и „Техсайкъл“ ООД

На територията на Столична община са разположени подходящи контейнери със заключващ механизъм, за да не се изваждат отпадъци от тях.

Събраните от контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните компании за третиране на текстилни отпадъци до техните площадки, на които се извършва сортиране. Разделят се по видове, като годните за повторна употреба се отделят, а останалите са нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Това което остава след сортирането се балира и се предава на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали например /дънки и бял текстил/ се сортират по цвят, изрязват се копчета и ципове и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

Списъците с местата, на които са разположени контейнерите са качени на интернет страниците на двете фирми тук и тук.

Списъка с адресите на контейнери за разделно събиране битови отпадъци от облекла, текстилни материали, разположени на територията на Столична община можете да видите и тук.