Строителните отпадъци от дребни домашни ремонти като: тоалетни чинии, фаянсови и керамични изделия, керемиди, тухли,  остатъци от подови настилки, дограми, врати и др., се събират по график за всеки район на София.

Намерете вашия район на картата и вижте в кои дни се събират отпадъците. Може да ги оставите ДО контейнерите за битови отпадъци един ден преди съответния график за събиране.

Графиците за събиране на едрогабаритни и строителни отпадъци по райони може да намерите и тук. Извозването се осъществява в следните часови диапазони:

    • за улици с масов градски транспорт от 09.00 ч до 17.00 ч.
    • за улици с обществена значимост и вътрешно – квартални от 07.00 ч до 17.00 ч.

Ако извършвате големи строително-ремонтни дейности, трябва да заявите специализиран контейнер под наем от външна (частна) фирма, която да извози строителните отпадъци от вашия обект. Уверете се, че предавате отпадъците само на лица, притежаващи документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците. Забранено е разпиляването на отпадъците и замърсяване на места за обществено ползване.