Обемни или едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ са битови отпадъци, образувани от домакинствата, които, поради своите размери и тегло не могат да се поставят в контейнерите за битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им.

Такива например са мебели и едрогабаритни вещи от дома: детски колички, велосипеди, дивани, фотьойли, шкафове, маси, плоскости, столове и др.

Събират се по график за всеки район на София. Намерете вашия район на картата и вижте в кои дни се събират отпадъците. Можете да ги оставите ДО контейнерите за битови отпадъци един ден преди съответния график за събиране.

Графиците за събиране на едрогабаритни и строителни отпадъци по райони може да намерите тук. Извозването се осъществява в следните часови диапазони:

    • за улици с масов градски транспорт от 09.00 ч до 17.00 ч.
    • за улици с обществена значимост и вътрешно – квартални от 07.00 ч до 17.00 ч.