Преди да рециклираме, бихме могли да използваме много от принадлежностите си повторно, просто като ги поправим. Повторната употреба е най-предпочитаният метод за намаляване на текстилните отпадъци, отпадъците от обувки, тапицирани и други мебели, уреди и електроуреди. Всички те могат да бъдат поправени в най-близките до вас обущарски, шивашки, тапицерски, дърводелски ателиета и сервизи за електроника.

На картата тук сме представили малка част от тях във вашия квартал. Можете да ни сигнализирате да добавим още, като се свържете с нас чрез тази форма за обратна връзка: https://eu.jotform.com/form/93083221035346 . Така заедно подкрепяме малки бизнес и местната икономика.